บริษัท ทรีดี อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตเเละเป็นตัวเเทนจำหน่าย ฉนวนกันความร้อน ฉนวนดูดซับเสียง ฉนวนพียูโฟม ฉนวนใยแก้ว ฉนวนหลังคา
 
        
* Register   Forgot Password?
 
ค้นหาผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ค้นหา  
ผลิตภัณฑ์  ชื่อ - รายละเอียดสินค้า

3D Roof

รหัสสินค้า: 00003
รายละเอียด :

3D Roof    ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 


3D Roof 1.22 x 16.50 M²

รหัสสินค้า: 00008
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
Density 12kg/m3Thickness 50mm(2”) Size 1.22 x 16.50 m2


3D Roof 1.22 x 11M²

รหัสสินค้า: 00009
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
Density 12kg/m3Thickness 75mm(3”) Size 1.22 x 11.50 M2


3D Roof 1.22 x 30.50 M²

รหัสสินค้า: 00010
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
Density 16kg/m3Thickness 25mm(1”)  Size 1.22 x 30.50 M2


3D Roof1.1.22 x 15.25 M²

รหัสสินค้า: 00011
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

Density 16kg/m3 Thickness 50mm(2”)  Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00012
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
Density 16kg/m3 Thickness 75mm(3”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00013
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
Density 16kg/m3 Thickness 100mm(4”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 30M²

รหัสสินค้า: 00014
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
 Density 24kg/m3 Thickness25mm(1”) Size 1.22 x 30.50 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00015
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption
Density 24kg/m3 Thickness 50mm(2”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00016
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

Density 24kg/m3 Thickness 75mm(3”) Size 1.22 x 15.25M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00017
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 Density 24kg/m3 Thickness 100mm(4”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00018
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

Density 32kg/m3 Thickness 25mm(1”) Size 1.22 x 15.25M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00019
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

Density 32kg/m3 Thickness 50mm(2”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00020
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

Density 32kg/m3 Thickness 75mm(3”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 15M²

รหัสสินค้า: 00021
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

 Density 32kg/m3 Thickness 100mm(4”) Size 1.22 x 15.25 M2


3D Roof 1.22 x 7.50 M²

รหัสสินค้า: 00022
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

Density 48kg/m3 Thickness 25mm(1”) Size 1.22 x 7.50 M2


3D Roof 1.22 x 7.50 M²

รหัสสินค้า: 00023
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

Density 48kg/m3 Thickness 50mm(2”) Size 1.22 x 7.50 M2

 

 


3D Roof 1.22 x 7.5M²

รหัสสินค้า: 00024
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

  Density 48kg/m3 Thickness 75mm(3”) Size 1.22 x 7.50 M2


3D Roof 1.22 x 2.4M²

รหัสสินค้า: 00025
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

Density 32kg/m3 Thickness 25mm(1”) Size 1.22 x 2.44 M2


3D Roof .22 x 2.44M²

รหัสสินค้า: 00026
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorptionq

 

Density 32kg/m3 Thickness 50mm(2”) Size 1.22 x 2.44 M2


3D Roof 1.22 x 2.4M²

รหัสสินค้า: 00027
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

Density 32kg/m3 Thickness 75mm(3”) Size 1.22 x 2.44 M2


3D Roof 1.22 x 2.4M²

รหัสสินค้า: 00028
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

Density 32kg/m3 Thickness 100mm(4”) Size 1.22 x 2.44 M2


3D Roof 1.22 x 2M²

รหัสสินค้า: 00029
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

Density 48kg/m3 Thickness 25mm(1”) Size 1.22 x 2.44 M2


3D Roof 1.22 x 2M²

รหัสสินค้า: 00030
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

 Density 48kg/m3 Thickness 50mm(2”) Size 1.22 x 2.44 M2


3D Roof 1.22 x 2.4M²

รหัสสินค้า: 00031
รายละเอียด :

 

3D Roof  ฉนวนใยแก้วป้องกันความร้อน ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption

 

Density 48kg/m3 Thickness 75mm(3”)  Size 1.22 x 2.44 M2


3D Sound

รหัสสินค้า: 00047
รายละเอียด :

3D Sound

แผ่นกรุผนังใยแก้วอะคูสติก 3D รุ่น 3D Dound เป็นฉนวนใยแก้วซึ่งเนื้อฉนวนมีโพรงอากาศเล็กๆจำนวนมากแทรกอยู่ระหว่างเส้นใยทำหน้าที่สกัดกั้นดูดซับเพื่อป้องกันเสียง ตามหลักสากลที่ว่าด้วยวัสดุใดๆก็ตามที่มีลักษณะนุ่ม มีรูพรุนให้อากาศผ่านได้จะสามารถกันเสียง (STC) ดูดซับเสียง (NRC) ได้ดี แผ่นกรุผนังใยแก้วอะคูสติก 3D Sound ประกอบด้วยวัสดุกันความชื้นและกั้นเสียง ใส่สารไม่อุ้มน้ำในเนื้อฉนวนสามารถติดร่วมกับผนังยิปซั่ม ระบบผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ระบบผนังอิฐมวลเบา ระบบผนังอิฐมอญและระบบอื่นๆเพื่อเพิ่มระดับกันเสียงให้ดียิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติ

3D Sound เป็นวัสดุที่ติดตั้งร่วมกับผนังต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกั้นเสียงดูดซับเสียง ลดเสียงรบกวนและลดพลังงานของเสียงที่ผ่านจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งหรือจากภายในอาคารและภายนอกอาคารเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินงานทั่วๆไปให้ดียิ่งขึ้น


3D Foil

รหัสสินค้า: 00007
รายละเอียด :

3D Foil เป็นแผ่นสะท้อนความร้อน ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ช่วยป้องกันความชื้นและ การถลอกที่ผิวด้วย อีลาสโตเมอริคโพลีเมอร์ เสริมความแข็งแร็งด้วยกระดาษคราฟท์  และเส้นใยแก้ว 3 ทาง แนวขอบด้านริมเสริมความเหนียวเป็นพิเศษด้วยใยสังเคราะห์ จึงมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

 


3D PU Foam

รหัสสินค้า: 00048
รายละเอียด :

Polyurethane Foam (P.U. Foam)

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม หรือ Rigid Polyurethane Foams เป็นวัสดุป้องกันความร้อน-เย็น สดการรั่วซึมและลดเสียง โดยโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด Closed Cell เมื่อพ่นแล้วจะมีลักษณะเป็นรูปร่างเดียวกันกับวัสดุ ไร้รอยต่อน้ำหนักเบาและแข็งแรง ไม่ทำให้เกิดการเกาะตัวของไอน้ำ อายุการใช้งานนานตราบเท่าอายุของตัวอาคาร

 

คุณสมบัติ

Most Efficient ป้องกันความร้อน-ความเย็น สามารถกันความร้อนมาจากหลังคาหรือผนังได้มากกว่า 90%

Water Leaking ป้องกันการรั่วซึม ไม่ซึมน้ำไม่กลัวความชื้น ไม่ยอมให้น้ำผ่าน จึงไม่มีการกักเก็บน้า ป้องกันการเกิดสนิมกับโครงสร้างที่เป็นโลหะ

 Noise Inhibiting

ช่วยเรื่องการลดเสียงกระทบของหลังคาสามารถลดระดับความดังของเสียงได้

Fire Resistant ไม่ลามไฟ ด้วยส่วนผสมของสารกันไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟเมือโดนเผา 

Non Toxic / Irritant ไม่มีสารพิษเจอปน ไม่มีส่วนผสมของใยหิน Asbestos และสารระคายเตืองอื่นๆจึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัส ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

Energy Saver ประหยัดพลังงาน สามารถป้องกันการนำพา แผ่รังสีความร้อน ทำให้อุณหภูมิของห้องลดลง ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ


3D Energy Fiber

รหัสสินค้า: 00046
รายละเอียด :

Energy Fiber

ฉนวนใยแก้วกันความร้อน ผลิตจากใยแก้วที่ละเอียดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ASTM ทำให้ได้ฉนวนใยแก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

 

 

 

คุณสมบัติ

 

ป้องกันความร้อนได้ดีเลิศ ด้วยวัสดุสะท้อนรังสีรอบด้าน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความชื้น Non Water Absorption 

ป้องกันเสียงและดูดซับเสียง Energy Fiber เป็นฉนวนที่มีคุณสมบัติการดูดซับเสียงที่ดี จึงถูกเลือกใช้เป็นฉนวนป้องกันเสียงกับงานใต้ฝ้าเพดานและงานหลังคาของอาคารต่างๆ

ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้น ไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ No Absorption จึงทำให้ไม่อมน้ำสร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

บริษัท ทรีดี อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

59/234 หมู่บ้านพรร่มเย็น หมู่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.02-987-7688-9,(66)2-987-7633 Fax. 02-987-7688
Privacy Policy

 COPYRIGHT BY 3D Interproducts 2011 , ALL RIGHTS RESERVED.