ฉนวนกันความร้อน 3D PLAIN แบบเปลือย

ฉนวนงานอาคาร ฉนวนหลังคา
3D Roof เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption  3D Roof ใช้สำหรับงานหลังคา ผลิตตามมาตรฐานมอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM โดยผลิตขึ้นรูปเป็นแบบม้วนและแผ่นปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเสริมแรง

3D  PLAIN  งานฉนวนกันความร้อนแบบไม่หุ้มฟอยล์สำหรับงานทั่วไป   

รายละเอียดสินค้า

ฉนวน PLN1625

ขนาด : 1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวน PLN1650 

ขนาด : 1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวน PLN2425 

ขนาด :  1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวน PLN2450 

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวน PLN3225  

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวน PLN1650 

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวน PLN2425 

ขนาด :  1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวน PLN2450 

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวน PLN3225

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.

 

คุณสมบัติ     

– เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำ ช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคารจึงทำให้ต้านทานความร้อนได้ดี

– ดูดซับเสียงได้ดี เช่น เสียงฝนกระทบจากหลังคาเหล็ก

– เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ จึงไม่ก่อให้เกิดควันพิษ

การติดตั้ง  

– สามารถติดตั้งกับหลังคาเหล็กรีดลอน,หลังคากระเบื้อง,หลังคาคอนกรีต ติดตั้งได้ทั้งหลังคาเก่าและใหม่ โดยมีวิธีการติดตั้งฉนวนในรูปแบบต่างๆของหลังคา

สถานที่         

– ทุกๆที่ของการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน, บ้าน ที่ต้องการการป้องกันความร้อนจากหลังคา, ความเงียบจากเสียงรบกวน โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน