ฉนวนกันความร้อน 3D ROOF ฟอยล์รอบด้าน (ENF)

3D Roof เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption  3D Roof ใช้สำหรับงานหลังคา ผลิตตามมาตรฐานมอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM โดยผลิตขึ้นรูปเป็นแบบม้วนและแผ่นปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเสริมแรง

3D ROOF งานฉนวนหลังคาแบบหุ้มฟอยล์รอบด้าน (ENF) 

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนENF1650

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนENF2425 

ขนาด : 1.22X15.25  ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนENF2450

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนENF3250

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.

 

คุณสมบัติ      

– เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำ ช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคารจึงทำให้ต้านทานความร้อนได้ดี

– ดูดซับเสียงได้ดี เช่น เสียงฝนกระทบจากหลังคาเหล็ก

– เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ จึงไม่ก่อให้เกิดควันพิษ

การติดตั้ง     

– สามารถติดตั้งกับหลังคาเหล็กรีดลอน,หลังคากระเบื้อง,หลังคาคอนกรีต ติดตั้งได้ทั้งหลังคาเก่าและใหม่ โดยมีวิธีการติดตั้งฉนวนในรูปแบบต่างๆของหลังคา

สถานที่       

– ทุกๆที่ของการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน, บ้าน ที่ต้องการการป้องกันความร้อนจากหลังคา, ความเงียบจากเสียงรบกวน โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน