ฉนวนกันความร้อน 3D ROOF ฟอยล์ 1 ด้าน (FLS)

3D Roof เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption  3D Roof ใช้สำหรับงานหลังคา ผลิตตามมาตรฐานมอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM โดยผลิตขึ้นรูปเป็นแบบม้วนและแผ่นปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเสริมแรง

3D ROOF ฉนวนงานอาคาร ฉนวนหลังคา งานฉนวนหลังคาแบบหุ้มฟอยล์1ด้าน(FLS)

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนFLS1250 

ขนาด :  1.22X16.50 ม.

ความหนาแน่น : 12  กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLS1275  

ขนาด : 1.22X11.50 ม.

ความหนาแน่น : 12 กก./ม3

ความหนา : 75 มม.


ฉนวนFLS1625 

ขนาด :  1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนFLS1650 

ขนาด : 1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLS2425

ขนาด : 1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนFLS2450

ขนาด : 1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLS3225 

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนFLS3250   

ขนาด : 1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวน FLS3250 

ขนาด : 1.22X2.44 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวน FLS4825 

ขนาด : 1.22X2.44 ม.

ความหนาแน่น : 48  กก./ม3

ความหนา : 25  มม.


ฉนวน FLS4850 

ขนาด :  1.22X2.44 ม.

ความหนาแน่น : 48 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.

 

คุณสมบัติ                                                              

– เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำ ช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคารจึงทำให้ต้านทานความร้อนได้ดี

– ดูดซับเสียงได้ดี เช่น เสียงฝนกระทบจากหลังคาเหล็ก

– เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ จึงไม่ก่อให้เกิดควันพิษ

การติดตั้ง                                                               

– สามารถติดตั้งกับหลังคาเหล็กรีดลอน,หลังคากระเบื้อง,หลังคาคอนกรีต ติดตั้งได้ทั้งหลังคาเก่าและใหม่ โดยมีวิธีการติดตั้งฉนวนในรูปแบบต่างๆของหลังคา

สถานที่                                                    

– ทุกๆที่ของการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน, บ้าน ที่ต้องการการป้องกันความร้อนจากหลังคา, ความเงียบจากเสียงรบกวน โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน