ฉนวนกันความร้อน 3D ROOF ฟอยล์ 2 ด้าน (FLD)

3D Roof เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption  3D Roof ใช้สำหรับงานหลังคา ผลิตตามมาตรฐานมอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM โดยผลิตขึ้นรูปเป็นแบบม้วนและแผ่นปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเสริมแรง

3D ROOF งานฉนวนหลังคาแบบหุ้มฟอยล์ 2 ด้าน(FLD)

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนFLD1250

ขนาด :  1.22X16.50 ม.

ความหนาแน่น : 12 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLD1275 

ขนาด : 1.22X11.50 ม.

ความหนาแน่น : 12 กก./ม3

ความหนา : 75 มม.


ฉนวนFLD1625 

ขนาด :  1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนFLD1650 

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 16 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLD2425 

ขนาด : 1.22X30.50 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนFLD2450

ขนาด : 1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 24 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLD3225

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLD3250

ขนาด :  1.22X15.25 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLD3250

ขนาด : 1.22X2.44 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนFLD4825

ขนาด : 1.22X2.44 ม.

ความหนาแน่น : 48 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนFLD4850

ขนาด :  1.22X2.44 ม.

ความหนาแน่น : 48 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.

 

คุณสมบัติ      

– เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำ ช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคารจึงทำให้ต้านทานความร้อนได้ดี

– ดูดซับเสียงได้ดี เช่น เสียงฝนกระทบจากหลังคาเหล็ก

– เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ จึงไม่ก่อให้เกิดควันพิษ

การติดตั้ง    

– สามารถติดตั้งกับหลังคาเหล็กรีดลอน,หลังคากระเบื้อง,หลังคาคอนกรีต ติดตั้งได้ทั้งหลังคาเก่าและใหม่ โดยมีวิธีการติดตั้งฉนวนในรูปแบบต่างๆของหลังคา

สถานที่   

– ทุกๆที่ของการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน, บ้าน ที่ต้องการการป้องกันความร้อนจากหลังคา, ความเงียบจากเสียงรบกวน โดยเฉพาะการ

ประหยัดพลังงาน