ฉนวนกันเสียง 3D SOUND แบบเปลือย

3D SOUND ขนาดพิเศษ. งานฉนวนกันเสียงติดผนังไม่ติดฟอยล์ (PLN)

 

3D SOUND ขนาดพิเศษ. งานฉนวนกันเสียงติดผนังไม่ติดฟอยล์ (PLN)

ฉนวนPLN3225 

ขนาด :  1.22 x 15.25  ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนPLN3225 

ขนาด :  1.22 x2.44 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนPLN3250 

ขนาด : 1.22×2.44 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนPLN3275 

ขนาด :  1.22×2.44 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 75 มม.


ฉนวนPLN32100

ขนาด : 1.22×2.44 ม.

ความหนาแน่น : 32 กก./ม3

ความหนา : 100 มม.


ฉนวนPLN4825

ขนาด :  1.22×2.44 ม.

ความหนาแน่น : 48 กก./ม3

ความหนา : 25 มม.


ฉนวนPLN4850 

ขนาด :  1.22 x2.44  ม.

ความหนาแน่น : 48กก./ม3

ความหนา : 50 มม.


ฉนวนPLN4875 

ขนาด : 1.22 x2.44 ม.

ความหนาแน่น : 48 กก./ม3

ความหนา : 75 มม.

 

คุณสมบัติ

– ฉนวน3D Sound แบบเปลือย เป็นวัสดุที่ติดตั้งร่วมกับผนังต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกั้นเสียงดูดซับเสียง ลดเสียงรบกวนและลดพลังงานของเสียงที่ผ่านจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งหรือจากภายในและภายนอกอาคารเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินงานทั่ว ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น

สถานที่

– ทุก ๆ ที่ของการอยุ่อาศัยที่ต้องการความสงบ เงียบ เป็นส่วนตัว ปราศจากเสียงรบกวน เสียงสะท้อน เช่น โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ ห้องคาราโอเกะ อพาร์ทเม้นท์ ห้องประชุม ฯลฯ เพื่อเป็นการควบคุมและลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ