ยิปซัม ตราช้าง

ผลิตภัณฑ์ ตราช้าง

ยิปซัมบอร์ด แผ่นยิปซัม

เปเปอร์ทัช (Paper Touch)แผ่นฝ้ายิปซัมพิมพ์ลาย

แผ่นฝ้าอะคูสติก

ปุนฉาบรอยต่อยิปซัม

โครงคร่าวฝ้าเพดาน/ผนัง พร้อมอุปกรณ์

ศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตราช้าง

ผลิตภัณฑ์ ตราช้าง

                 

 

ยิปซัมบอร์ด แผ่นยิปซัม                                                                                    ยิปซัมบอร์ด แผ่นยิปซัม

               

เปเปอร์ทัช (Paper Touch)แผ่นฝ้ายิปซัมพิมพ์ลาย                                           แผ่นฝ้าอะคูสติก

 

             

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม                                                                                โครงคร่าวฝ้าเพดาน/ผนัง พร้อมอุปกรณ์

 

ศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตราช้าง