หลังคา3D P.U.-20

เป็นหลังคาเหล็กรีดลอนฉีดพ่นฉนวน PU FOAM ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยป้องกันความร้อนได้ดี และยังช่วยป้องกันการรบกวนจากสียงภายนอก

 

3D P.U. KOOLING ROOF หลังคาเหล็กรีดลอนฉีดพ่นฉนวน PU FOAM
รุ่น 3D P.U.-20

รายละเอียดสินค้า

เป็นหลังคาเหล็กรีดลอนฉีดพ่นฉนวน PU FOAM ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ช่วยป้องกันความร้อนได้ดี และยังช่วยป้องกันการรบกวนจากสียงภายนอก

คุณสมบัติ 

– เป็นลอนหลังคาที่มีราคาประหยัด สามารถฉีด PU FOAM ได้บางสุด 15 มม. ราคาถูกกว่าหลังคาที่ติดฉนวน PE หนา 10 มม. แต่ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและเสียงต่างกันเยอะมาก อีกทั้งฉนวน PU FOAM ไม่มีหลุดร่อน

– ป้องกันความร้อนได้ดี สามารถลดความร้อนของหลังคาได้ 15-35 องศาเซลเซียส

– PU FOAM ฉีดติดแผ่นเป็นเนื้อเดียวกันเต็มสันลอนทั่วแผ่นหลังคา โดยไม่มีช่องว่างป้องกันการเกิดสนิม

– ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ดีโดยเฉพาะบริเวณเครื่องบินบินผ่าน สามารถลดเสียงได้ 20db-40db ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร

การติดตั้ง  

–  เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป (แต่ความยาวแผ่นไม่ควรเกิน 12.00 เมตร) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน สันลอนสูง 20 มม. ความกว้างใช้งาน 800 มม. ระบบติดตั้งแบบยิงสกรู (Bolt) Facing เฉพาะที่เป็น Metal Sheet   รุ่นพิเศษชนิดมีปีก ทำหน้าที่ปีกประกบแผ่นข้าง ทำให้รอยต่อดูเรียบร้อยสวยงาม ระยะซ้อนเหมือนแผ่น Metal Sheet ทั่วไป เหมาะสำหรับ ติดตั้งหลังคา ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานทุกประเภท

สถานที่    

– เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคา ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงานทุกประเภท