หลังคา3D P.U.-29

เป็นหลังคาเหล็กรีดลอนฉีดพ่นฉนวน PU FOAM ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยป้องกันความร้อนได้ดี และยังช่วยป้องกันการรบกวนจากสียงภายนอก

3D P.U. KOOLING ROOF หลังคาเหล็กรีดลอนฉีดพ่นฉนวน PU FOAM
รุ่น 3D P.U.-29

รายละเอียดสินค้า

เป็นหลังคาเหล็กรีดลอนฉีดพ่นฉนวน PU FOAM ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ช่วยป้องกันความร้อนได้ดี และยังช่วยป้องกันการรบกวนจากสียงภายนอก

คุณสมบัติ 

– PU FOAM ที่ฉีดสามารถเว้นชายแผ่นได้

– PU FOAM ติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันความร้อนและเสียงได้ดี

– ทนต่อกรด, ด่างเพื่อป้องกันการหลุดร่อน และการเสื่อมสภาพของ PU FOAM

– ช่วยป้องกันสนิมและการกลั่นตัว หรือควบแน่นรวมกันเป็นหยดน้ำอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

– PU FAOM มีคุณสมบัติเป็น VERASTILE CELLULAR PLASTIC จึงมีความคงทนแข็งแรง ไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุการใช้งานปลอดภัยจาก มด มอด ปลวก และแมลงต่างๆ

การติดตั้ง  

–   เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝนระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (Bolt) สามารถต่อแผ่นได้โดยที่รอยต่อแผ่นดูสวยงาม และ แนบสนิท ระยะซ้อนแผ่นเหมือ Metal Sheet ทั่วไป เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคา ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงานทุกประเภท

สถานที่    

– เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคา ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงานทุกประเภท